Субота, 25.05.2024, 20:02
Вітаю Вас Гість | RSS

"Решетилівський художній професійний ліцей"

РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ    ХУДОЖНІЙ    ПРОФЕСІЙНИЙ    ЛІЦЕЙ      ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
Меню сайту
Форма входу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

            

           

ПРАВИЛА   ПРИЙОМУ 

до Решетилівського художнього професійного ліцею

 м.  Решетилівка      Полтавської  обл.

на 2020 рік

 

І. Загальна частина


       Дані правила прийому до Решетилівського художнього професійного ліцею (надалі Ліцею) розроблені згідно з Типовими правилами прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 499 від 14.05.2013 р, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355.

1.1. До Ліцею приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Ліцею  здійснюється для здобуття професій  за  освітньо-кваліфікаційним рівнем:  «кваліфікований робітник» , відповідно до  державного та регіонального замовлень на підготовку робітничих кадрів в обсязі: (додаток 1).

  1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється у межах обсягів державного  та/або регіонального замовлень, здійснюється відповідно до законодавства.

      1.5. Прийом громадян понад державне/регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

ІІ. Приймальна комісія
 

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Ліцею Бігун Наталія Вікторівна, яка своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи (додаток 2).

2.3. Правила прийому до Ліцею на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України,  у  тому   числі   цих   правил,   затверджуються  керівником Ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії , умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, працевлаштування після закінчення  закладу освіти;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Ліцею доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та (або) інформаційні стенди і обумовлюють:

перелік професій, згідно з отриманою ліцензією;

вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією ;

плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні          випускників, строк навчання за професіями ;

форми та ступеневість навчання;

обмеження з професій  за віком вступників, статтю та медичними показаннями відповідно до законодавства;

порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал (додаток 3);

порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань

(додаток 4);

порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

порядок проходження медичного огляду вступників до закладів професійної  (професійно-технічної) освіти, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійного медичного відбору, або проходження зазначеного огляду в інших медичних установах (додаток 5).

Приймальна комісія Ліцею працює з 1 червня 2020 року кожного дня з 8.00 до 17.00 годин, без перерви, крім вихідних днів (субота, неділя).

Всіх бажаючих іногородніх учнів Ліцей забезпечує безкоштовним гуртожитком. Всі учні Ліцею на початку вересня місяця проходитимуть медичний огляд у Решетилівській ЦРЛ.

       2.6. Строки проведення прийому  на  навчання: 1 червня – 30 серпня   поточного року, у разі продовження набору згідно рішення Міністерства освіти і науки України та/або Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА до 30 вересня 2020 року.

 

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію , місце проживання, до якої додають:

документ про освіту- свідоцтво про базову загальну середню освіту або свідоцтво     про повну загальну середню освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням та регіональним замовленнями; в інших випадках (заочне навчання в ВУЗі) – оригінал або завірену копію;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством 0-86-0 та довідку про щеплення;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см ;

        копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності);

        ксерокопію паспорта або паспорта з безконтактним електронним носієм (ІD –картка);

        довідку про склад сімї;

        ксерокопію ідентифікаційного коду;

        Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу») або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому
 

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала свідоцтва про повну загальну середню освіту (по 200 бальній шкалі), для випускників до 2019 року атестата про повну загальну середню освіту,

за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів, а саме  30 серпня 2020 року.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.


V. Зарахування
 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови       Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення

виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники закладу загальної середньої освіти II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

випускники закладів професійної (професійно – технічної) освіти, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до  закладу професійної (професійно - технічної) освіти третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

особи, які вступають до Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів (30 серпня 2020року) після закінчення конкурсного       відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до   Ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії, згідно з Порядком оскарження результатів конкурсного відбору.

5.5.  Зарахування до Ліцею здійснюється наказом  директора ліцею. 

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування (багатостороння угода).

5.7. Зарахування до Ліцею на навчання у межах обсягів державного  та/або місцевих бюджетів, здійснюється відповідно до законодавства.

 

                                              VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в закладі загальної середньої освіти.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій  Ліцей може проводити додатковий прийом. 

6.3. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням цих  правил Решетилівським художнім професійним ліцеєм здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Полтавської облдержадміністрації.

Пошук
Календар
«  Травень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Copyright RHPL © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz


Створити безкоштовний сайт на uCoz