Понеділок, 15.07.2024, 18:23
Вітаю Вас Гість | RSS

"Решетилівський художній професійний ліцей"

РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ    ХУДОЖНІЙ    ПРОФЕСІЙНИЙ    ЛІЦЕЙ      ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
Меню сайту
Форма входу

Річний звіт директора ліцею 2018 Ч.1

ЗВІТ

директора Решетилівського художнього професійного ліцею

Бігун Наталії Вікторівни за 2017-2018н.р.

на зборах трудового колективу та громадськості 27.06.2018р.

Закінчився черговий навчальний рік. Сьогодні ми зібралися, щоб підвести підсумки роботи колективу ліцею, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018н.р. і звичайно, намітити шляхи розвитку в наступному році.

Мета наших зборів:

- Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління ліцеєм, поєднання державного та громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в ліцеї, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

Як директор ліцею у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом ліцею, правилами внутрішнього розпорядку, посадовими обов’язками директора, контрактом з МОН законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника П(ПТ)З.

Робота Решетилівського художнього професійного ліцею була направлена на:

- задоволення потреб міста та області у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітниках;

- забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку ліцею.

В ліцеї здійснюється первинна підготовка робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників шкіл на базі базової середньої освіти з терміном навчання три роки і здобуттям середньої освіти і на базі повної загальної середньої освіти в межах державного та регіонального замовлень за денною формою навчання.

Прийом абітурієнтів здійснюється згідно Правил прийому до професійного (професійно-технічного) навчального закладу.

Випускникам, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень, видається диплом «кваліфікованого робітника» встановленого зразка, атестат про повну загальну середню освіту.

За наслідками атестації рішенням ДАК від 10.03.11 року №86 надано ліцензію на право професійної підготовки з 9 професій терміном на 10 років:

з/п

Код за

Державним

класифікато

ром України

Назва професії

Вид

професійної

підготовки

Ліцензований

обсяг

прийому

1

8263

Вишивальник

ППП

60

2

7324

7432

Живописець

Килимар

ППП, ПТН,

ПП,ПК

30

3

7432

7433

Килимар

Кравець

ППП,ПТН,

ПП, ПК

30

4

7433

8263

Кравець

Вишивальник

ППП

80

5

7324

Живописець

ППП

20

6

8263

7435

Вишивальник

Закрійник

ППП,ПТН

30

7

8262

7433

Ткач

Кравець

ППП,ПТН,

ПП,ПК

30

8

7435

Закрійник

ППП,ПК

30

9

7432

8263

Килимар

Вишивальник

ППП,ПТН

30

 

Атестовано ліцей на здійснення повної загальної середньої освіти, отримано Свідоцтво про атестацію ЗД №021486 терміном на 10 років.

Ліцей діє на підставі Статуту, організовує:

- навчально-виробничий процес у відповідності розроблених робочих навчальних планів та програм;

- харчування учнів (організоване гаряче харчування для дітей пільгових категорій в їдальні ліцею);

- щорічну атестацію педагогічних працівників;

- медичне обслуговування учнів та співробітників ліцею (обладнано медпункт, в якому працює медичний працівник ліцею);

- стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників

(протягом 2017-2018н.р. атестовано 5 педпрацівників з них 2 викладачі, 3- майстри в/н)

- забезпечуються заходи з охорони праці;

- спортивну та культурно-масову роботу;

- соціальний захист учнів, учнів – сиріт, малозабезпечених, співробітників.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальні збори трудового колективу, рішення якого мають дорадчий голос.

Природничо-математична, гуманітарна, загально-технічна та професійно-теоретична підготовка здійснюється в 5 спеціалізованих навчальних кабінетах, 10 виробничих майстернях і проводиться у таких формах:

- різнотипові уроки, лекції, семінари, лабораторно-практичні заняття;

- учні виконують індивідуальні завдання (реферати, проміжні та випускні кваліфікаційні роботи, дипломні роботи);

- навчальні екскурсії на підприємства міста.

Фізична підготовка проводиться в обладнаному спортивному залі, стадіоні у формі уроку фізичного виховання та спортивних секціях.

Професійно-практична підготовка проводиться у 10 навчальних майстернях ліцею.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №784 від 27.08.2010р., яка затверджує Порядок працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним та регіональним замовленнями, ліцей має укладені двосторонні угоди з замовниками кадрів: ПП Колінченко С.О., художня майстерня «Соломія», ПП «Гардіан-Плюс» с.Лубянка Київської області, ТОВ «Говтва-текс» м.Решетилівка. Протягом всього періоду навчання учні можуть укладати багатосторонні договори. Випускники ліцею, що закінчили повний курс навчання отримують дипломи кваліфікованого робітника. В ліцеї ведеться Книга обліку виданих документів про освіту і книга обліку і видачі Похвальних грамот. На кожного випускника перед проходженням перед випускної практики заводиться картка випускника.

Учні безоплатно користуються навчально-виробничою, культурно-спортивною базою ліцею, знаходяться на неповному державному утриманні, отримують стипендію.

За досягнення високих результатів у навчанні, за активну участь в громадську житті ліцею учні морально та матеріально заохочуються.

Забезпечено соціальний захист учнів, зокрема-сиріт, з малозабезпечених сімей, інвалідів.

Єдина методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ліцею: «Розвиток творчого потенціалу педагогів та учнів як необхідна умова якісної організації освітнього процесу в ліцеї».

Методичні комісії ( в ліцеї їх 3) працюють над різними проблемами, але розв’язання їх сприяє вирішенню єдиної методичної проблеми.

Проведена досить значна робота щодо занесення решетилівської вишивки «білим по білому» та рослинного килимарства до списку елементів нематеріальної культурної спадщини України . У нас ще попереду багато роботи щоб додати до списків ЮНЕСКО вишивку «білим по білому» та рослинне килимарство.

Центром навчально-методичної роботи є педагогічний кабінет, де зібрані нормативно правові документи, програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, основні навчально-методичні матеріали з професій і предметів професійно-теоретичного навчання, загальноосвітньої та професійно-практичної підготовки, підшивки методичних газет і журналів, педагогічна література, матеріали відкритих уроків, предметних тижнів, конкурсів професійної майстерності, матеріали виховних заходів, методичні розробки викладачів і майстрів в/н.

Методична робота в ліцеї проводиться в різних формах і методах (педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, робота методичних комісій, педагогічні читання, семінари, конференції, круглі столи, індивідуальна методична робота, школи молодого викладача і майстра в/н).

План методичної роботи складається на поточний навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної підготовки педагогічних кадрів Решетилівського художнього професійного ліцею і включає такі заходи, як:

  • діагностика творчих здібностей;
  • вивчення узагальнення та впровадження передового досвіду;
  • організація курсової перепідготовки, стажування, роботи творчих груп;
  • організація і проведення методичного тижня, конкурсів профмайстерності, виставок методичних розробок, надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим спеціалістам, тощо.

Систематично перевіряється стан викладання предметів, якість знань учнів, створення комплексно-методичного забезпечення, викладання окремих предметів і професій та інші питання.

На протязі року було проведено 10 засідань педради. Аналіз планів роботи, протоколів засідань педагогічної ради свідчить, що вона відіграє досить значну роль у вивченні навчальної, методичної, виховної діяльності професійного ліцею. Вивчення протоколів педагогічної ради показує, що педколективом визначаються обґрунтовані напрямки роботи, забезпечується чітке слідування нормативним документам. Методичні питання, які розглядалися на педагогічних радах у 2017-2018 н.р і доповідачі по них:

1.Методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку., Леус Л.П.

2. Перевірка плануючої документації, Бігун Н.В.

3. Про організацію атестації педагогічних працівників у 2017-2018 н.р., Леус Л.П.

4. Підсумки проведеної роботи за І семестр, завдання, документація ІІ семестру 2017-2018 н.р., Леус Л.П.

5. Методична робота в ліцеї, Леус Л.П.

6. Навчально – виховна робота в ліцеї за І семестр 2017-2018 н.р., Леус Л.П.

7. Особливості ЗНО -2018, Леус Л.П.

8. Підготовка учнів ІІ курсу до практики, ДКА, Леус Л.П.

9. Стан контролю уроків т/н, в/н, Бігун Н.В.

10. Профорієнтаційна робота в ліцеї, Леус Л.П.

11. Про підсумки роботи навчального закладу за 2017-2018 н.р., Леус Л.П.

Участь учнів у конкурсах, олімпіадах, проектах: Випускниця ліцею 2017 р. Карачевська Ольга та 2 учениці ліцею Черевко Ірина та Хмеленко Юлія - Лауреати Президентської стипендії -2018 для молодих майстрів України; медпрацівники та учні ліцею брали участь у Всеукраїнській акції єднання « Україна моя вишивана».

Пошук
Календар
«  Липень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Copyright RHPL © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz


Створити безкоштовний сайт на uCoz