Субота, 13.04.2024, 02:11
Вітаю Вас Гість | RSS

"Решетилівський художній професійний ліцей"

РЕШЕТИЛІВСЬКИЙ    ХУДОЖНІЙ    ПРОФЕСІЙНИЙ    ЛІЦЕЙ      ЗАПРОШУЄ НА НАВЧАННЯ
Меню сайту
Форма входу

Звіт директора ліцею

Звіт

директора Решетилівського художнього професійного ліцею

Бігун Наталії Вікторівни

про виконання умов контракту за період з 14.08.2013р. по 30.05.2016р.

Робота Решетилівського художнього професійного ліцею була направлена на:

 • задоволення потреб селища та області у кваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці робітників;
 • забезпечення необхідних умов функціонування та розвитку ліцею.

В ліцеї здійснюється первинна підготовка робітників високого рівня кваліфікації з числа випускників шкіл  на базі неповної  середньої освіти з терміном навчання 2 (два) роки і здобуття середньої освіти і на базі повної загальної середньої освіти в межах державного замовлення за денною формою навчання .

Прийом абітурієнтів здійснюється згідно Правил прийому до професійно-технічного навчального закладу.

Випускникам, яким присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень, видається диплом «кваліфікованого робітника» встановленого зразка, атестат про повну загальну середню освіту.

        За наслідками атестації рішенням ДАК від 10.03.11 року № 86 надано

ліцензію на право професійної підготовки з 9 професій терміном на 10 років:

з/п

Код за

Державним класифіка-тором України

 

Назва професії.

Вид професійної підготовки.

Ліцензований обсяг прийому.

1

8263

Вишивальник

ППП

60

2

7324

7432

Живописець

Килимар

ППП, ПТН, ПП, ПК.

30

3

7432

7433

Килимар

Кравець

ППП, ПТН, ПП, ПК.

30

4

7433

8263

Кравець

Вишивальник

ППП

80

5

7324

Живописець

ППП

20

6

8263

7435

Вишивальник

Закрійник

ППП, ПТН

30

7

8262

7433

Ткач

Кравець

ППП, ПТН, ПП, ПК

30

8

7435

Закрійник

ППП, ПК

30

9

7432

8263

Килимар

Вишивальник

ППП, ПТН

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ліцей діє на підставі Статуту, організовує:

 • навчально-виробничий процес у відповідності розроблених робочих навчальних планів та програм;
 • харчування учнів (організоване гаряче харчування для дітей пільгових категорій в їдальні ліцею);
 • щорічну атестацію педагогічних працівників;
 • медичне обслуговування учнів та співробітників ліцею (обладнано медпункт   , в якому працює медичний працівник ліцею);
 • стажування та підвищення кваліфікації педагогічних працівників (протягом 2013-2016рр., атестовано 27 педагогічних працівників, з них майстрів виробничого навчання 11, викладачів 10, вихователів 1, методист- 1, практичний психолог -1 , керівник гуртка – 1, директор -1, заступник директора - 1);
 • забезпечуються заходи з охорони праці (введення посади «Інженер з охорони праці»);
 • спортивну та культурно-масову роботу;
 • соціальний захист учнів, учнів – сиріт, малозабезпечених, співробітників;

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є

загальні збори трудового колективу, рішення якого мають дорадчий голос.

         Природничо-математична, гуманітарна, загально-технічна та професійно-теоретична підготовка здійснюється в 8 спеціалізованих навчальних кабінетах , 11 виробничих майстернях  і проводиться у таких формах:

 • різнотипові уроки, лекції, семінари, лабораторно-практичні заняття;
 • учні виконують індивідуальні завдання (реферати, проміжні та випускні кваліфікаційні роботи, дипломні роботи);
 • навчальні екскурсії на підприємства селище і міста.

Фізична підготовка проводиться в обладнаному спортивному залі, стадіоні у формі уроку фізичного виховання та спортивних секціях.

Професійно-практична підготовка проводиться у 11 навчальних майстернях ліцею.

            Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №784 від 27.08.2010р., яка затверджує Порядок працевлаштування випускників професійно – технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилась за державним замовленням,      ліцей  має  укладені  двосторонні угоди з замовниками кадрів: у Решетилівці- ПП Деркач В.Г., салон пошиву одягу «Діва», ПП Колінченко С.О., «Решетилівський сувенір», ПП «Гардіан – Плюс» с.Луб’янка Київської області.  Протягом всього періоду навчаня учні можуть укладати багатосторонні договори. Випускники ліцею, що закінчили повний курс навчання отримують дипломи кваліфікованого робітника. В ліцеї ведеться Книга обліку виданих документів про освіту і книга обліку і видачі Похвальних грамот. На кожного випускника перед проходженням передвипускної практики заводиться картка випускника.

Учні безоплатно користуються навчально-виробничою, культурно-спортивною базою ліцею, знаходяться на неповному  державному утриманні, отримують стипендію.

За досягнення високих результатів у навчанні, за активну участь в громадському житті ліцею учні морально та матеріально заохочуються.

Забезпечено соціальний захист учнів, зокрема дітей - сиріт, з малозабезпечених сімей, інвалідів.

          Єдина методична проблема, над якою працює педагогічний колектив ліцею: «Удосконалення фахової компетентності педагогічних працівників ліцею, як головна умова підвищення якості знань учнів»

 Методичні комісії (в ліцеї їх 4) працюють над різними проблемами, але розв’язання їх сприяє вирішенню єдиної методичної проблеми.

          Кожного року проводяться олімпіади по загальноосвітніх предметах, предметні тижні, конкурси професійної майстерності по професіях. Крім того, учні ліцею приймали участь в олімпіаді з охорони праці, географії,  історії України, в конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика, конкурсі «Дружать діти на планеті», в минулому році учні ліцею стали Лауреатами І – ІІІ ступенів цього конкурсу, конкурсі «Охорона праці очима дітей», роботи учнів по професії «Живописець» направлені на Всеукраїнський конкурс «Писанка– 2015», «Писанка – 2016» м.Київ.

          Педпрацівники та учні ліцею є постійними учасниками різних виставок, ярмарок у Києві, Івано-Франківську, Львові, Полтаві, Решетилівці. За період її роботи Україна була представлена в Кореї, Таджикистані, Австрії, саме працівниками та виробами ліцею.  Художній ліцей зі своїми виробами завжди є родзинкою усіх міроприємств та заходів, що проходять в регіоні, співпрацює з Полтавським краєзнавчим музеєм, музеєм П.Мирного (м.Полтава), Українським центром народної культури імені Івана Гончара в м.Києві, Національним музеєм народної архітектури і побуту України (м.Пирогово). Проведена досить значна робота щодо занесення решетилівської вишивки до списку елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

        В планах є набір групи дітей з особливими потребами на інклюзивне навчання з професій «Вишивальник» або «Живописець».

     Центром навчально-методичної роботи є педагогічний  кабінет, де зібрані нормативно правові документи, програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу, основні навчально-методичні матеріали з професій і предметів  професійно-теоретичного навчання, загальноосвітньої  та професійно - практичної підготовки,  підшивки методичних газет і журналів, педагогічна література, матеріали відкритих уроків, предметних тижнів, конкурсів професійної майстерності, матеріали виховних заходів, методичні розробки викладачів і майстрів в/н.

Методична робота в ліцеї проводиться в різних формах і методах (педагогічні ради, інструктивно-методичні наради, робота методичних комісій, педагогічні читання, семінари, конференції, круглі столи, індивідуальна методична робота, школи молодого викладача і майстра в/н).

           План методичної роботи складається на поточний навчальний рік і спрямовується на поліпшення науково-теоретичної підготовки педагогічних кадрів Решетилівського художнього професійного ліцею і включає такі заходи, як :

 • діагностика творчих здібностей ;
 • вивчення узагальнення та впровадження передового досвіду ;

організація курсової перепідготовки, стажування, роботи творчих груп; організація і проведення методичного тижня, конкурсів профмайстерності , виставок методичних розробок, надання методичної допомоги молодим та малодосвідченим спеціалістам,тощо.

  Систематично перевіряється стан викладання предметів, якість знань учнів, створення комплексно-методичного забезпечення, викладання окремих предметів і професій та інші питання.

  На  протязі  3  років було  проведено 31 засідання педради. Аналіз планів роботи, протоколів засідань педагогічної ради свідчить, що вона відіграє досить значну роль у вивченні навчальної, методичної, виховної діяльності професійного ліцею. Вивчення протоколів педагогічної ради показує, що педколективом визначаються обґрунтовані напрямки роботи, забезпечується чітке слідування нормативним документам.

Бібліотекар ліцею активно співпрацює з класними керівниками, майстрами виробничого навчання, викладачами  та центральною районною бібліотекою для вирішення спільних питань навчально-виховного процесу.

В ліцеї постійно проводиться робота по організації змістовного дозвілля учнів в позаурочний час.

Працює гурток Агенція моделей.

З метою попередження правопорушень в ліцеї ведеться систематична і планова виховна робота.

Правове виховання ведеться згідно річного плану та помісячних планів вихователя , класних керівників і майстрів виробничого навчання. Організовано інструктування учнів з правил поведінки та ознайомлення зі статтями кримінального та адміністративного кодексів під розпис, працює штаб профілактики правопорушень.

Проводяться тижні правової освіти, систематично запрошуються представники центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, юстиції, міліції для проведення лекцій та бесід з питань правової освіти. Плідно співпрацюємо з службою у справах неповнолітніх Решетилівського району.

         До свят і знаменних дат проводяться концерти, усні журнали, музично-літературні композиції, конкурси. 

На високому рівні було організовано святкування обласного фестивалю народної творчості «Решетилівська весна – 2016»

Значна увага приділяється і спортивно-масовій роботі.

Спортивний зал ліцею забезпечений необхідним інвентарем, зокрема придбано: футбольні, баскетбольні, волейбольні м’ячі,  тенісні ракетки та інше, але  потребує ремонту.

Значна увага в ліцеї приділяється виконанню державного замовлення на підготовку робітничих кадрів. За  звітний період на навчання в ліцей зараховано 196 учнів.

Прийом на навчання проводиться згідно укладених договорів з підприємствами: ПП Колінченко С.О.- художня майстерня с-ще Решетилівка, ПП Деркач В.Г. – салон пошиву одягу «Діва» с-ще Решетилівка, ПП «Гардіан – Плюс» с.Луб’янка Київської області.

Виконання державного замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів у 2012-2013, 2013-2014 , 2014-2015, 2015-2016 навчальних роках у Решетилівському художньому професійному ліцеї

 

п/п

Напрямки

підготовки

План набору, осіб

 

Фактичне виконання,

осіб

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-2016

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-2016

1

Швейне виробниц

тво

70

60

65

60

52

55

43

46

2

Виробниц

тво художніх і ювелірних виробів

20

20

25

20

21

20

18

14

3

Текстильне виробниц

тво

0

15

0

0

0

0

0

0

 

Всього

90

95

90

80

73

75

61

60

 

Виконання показників випуску учнів, які навчалися за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Кваліфікований робітник» у 2013, 2014 , 2015, 2016 роках

п/п

Напрямки

підготовки

План випуску, осіб

 

Фактичне випущено,

осіб

 

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

1

Швейне виробництво

56

56

44

39

54

56

42

2

Виробниц

тво художніх і ювелірних виробів

14

18

17

17

13

17

17

3

Текстильне виробниц

тво

14

0

0

0

14

0

0

 

Всього

84

74

61

56

81

73

59

                   

        

На протязі звітного періоду ліцей здійснював фінансову діяльність на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про професійно-технічну освіту» та інших нормативно-правових актів. Є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у казначействі, гербову печатку та штампи.

Фінансове забезпечення здійснюється на підставі затверджених в установленому порядку кошторисів доходів і видатків. Нормативи та норми грошового та матеріального забезпечення учнів, що використовуються для складання кошторисів навчальних закладів, розробляються Міністерством освіти і науки України і затверджуються в установленому порядку.

Кошторис доходів і видатків навчального закладу є основним плановим документом, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень. Кошторис, план асигнувань та штатний розпис затверджується Міністерством освіти і науки України.

Всі видатки та надходження, що включені до кошторису, обґрунтовані і підтверджені відповідними розрахунками за кожним кодом економічної класифікації видатків.

Отримані бюджетні асигнування використовуються в повному обсязі та за їх економічним призначенням згідно із затвердженим кошторисом. Всі учні навчаються за державним замовленням.

Заробітна плата працівникам ліцею та стипендія учням виплачується своєчасно і в повному обсязі та у відповідності до термінів, установлених колективним договором без виникнення кредиторської заборгованості. Заборгованості  по заробітній платі, стипендії немає. Комунальні послуги частково погашаються за рахунок спеціального фонду.

 

ДАНІ  по фінансово – господарській діяльності Решетилівського художнього професійного ліцею за 2013-2016 роки .

Загальний фонд ( надходження обласного бюджету) , тисяч гривень.

 

П о к а з

 н и к и

Р о к и

2013

2014

2015

1кв.2016

Надходження

Використання

Надходження

Використання

Надходження

Використання

Надходження

Використання

Оплата праці працівни-ків

1850,2

1850,2

1874,9

1875,0

2003,9

2003,9

451,1

451,1

Нарахування

на зар. плату

611,8

611,8

638,1

638,2

628,2

628,2

85,6

85,6

Придбан

ня матеріалів,медикаментів, м'якого інвентаря

8,6

8,6

30,4

30,4

2,6

2,6

 

 

Придбан

ня продуктів харчуван

ня

202,4

202,4

179,7

179,7

23,0

23,0

 

 

Оплата послуг

 

 

7,4

7,4

 

 

 

 

Оплата тепло-

постачан

ня

439,4

439,4

384,4

384,4

786,7

786,7

141,8

141,8

Оплата водо-

Постачан

ня

8,2

8,2

11,1

11,1

5,2

5,2

0,5

0,5

Оплата електро

енергії

52,2

52,2

53,2

53,2

64,9

64,9

15,5

15,5

Виплата стипендії

437,5

437,5

412,4

412,4

364,4

364,4

95,5

95,5

РАЗОМ

3610,3

3610,3

3592,1

3592,1

3878,9

3878,9

790,0

790,0

 

ДАНІ  по фінансово – господарській діяльності Решетилівського художнього професійного ліцею за 2013-2016 роки

 

Додаткові кошти (власні надходження до спеціального фонду) , тисяч гривень.

 

Показники

Н а д х о д ж е н н я

2013

2014

2015

2016

 

надходження

надходження

надходження

надходження

 

За послуги

5,6

17,5

7,4

1,0

 

Господарська

Діяльність

28,6

6,9

71,7

30,5

 

Від оренди

63,9

70,4

61,8

15,2

 

Реалізація

Майна

5,6

 

 

0,4

 

Благодійні внески

25,9

31,6

39,4

13,6

 

Р а з о м

129,6

126,4

180,3

60,9

 

 

            Дані кошти були використані  для ремонту та підготовки  до експлуатації теплогенераторної ,поточного ремонту навчальних, виробничих та побутових приміщень, придбання комп’ютерної техніки, придбання матеріалів, нового обладнання та устаткування для потреб навчально-виробничого та виховного процесу в ліцеї.

Для забезпечення відповідних умов виконання навчальних планів та програм за звітний період в ліцеї було придбано за рахунок спеціальних коштів 1 ноутбук,   1 телевізор, 1 проектор, 2 швейні машинки,  генератор, мікрохвильова піч, меблі для гуртожитку та кабінетів. Крім того, щорічно проводиться поточний ремонт навчальних кабінетів, виробничих майстерень.

За рахунок надходжень спеціального фонду в ліцеї проводяться поточні ремонти  приміщень, оновлюється матеріально-технічна база, частково оплачуються комунальні платежі за спожиту електроенергію та водопостачання, своєчасно перераховуються податки та внески до бюджету та фондів. Оплата за здані в оренду приміщення здійснюється своєчасно та в повному обсязі.

Велика увага в ліцеї приділяється підбору кадрів. Поряд з досвідченими педагогічними працівниками працює багато молоді.

У штатному розписі Решетилівського художнього професійного ліцею – 68 штатних одиниць, з них  педагогічних одиниць – 31, спеціалісти -13 одиниць., 24 штатні одиниці - обслуговуючий персонал,  освітній рівень і базова спеціальність працівників відповідають займаним посадам, всі викладачі мають вищу освіту, з них 1 викладачу присвоєно кваліфікаційну категорію викладача «Спеціаліст вищої категорії», 1 працівник має нагрудний знак «Антон Макаренко», 4 працівникам присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст першої категорії»,  7 викладачам присвоєно кваліфікаційну категорію викладача «Спеціаліст другої категорії»,    1 чоловік – «Відмінник освіти», 4 майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «Майстер виробничого навчання першої категорії», 1 майстрер виробничого навчання має педагогічне звання «Майстер виробничого навчання другої категорії», 2 майстрам виробничого навчання присвоєно звання «Заслужений майстер народної творчості України».

Належна увага приділяється підвищенню кваліфікації інженерно-педагогічних працівників, як і передбачено законодавством, кожен педпрацівник 1 раз на 5 років проходить  з метою підвищення кваліфікації курсову підготовку та стажування на виробництві, заняття по освоєнню техмінімуму та педагогічного мінімуму.  1 педагогічний працівник заочно навчається в вищому навчальному закладі.

В ліцеї створено такий кадровий резерв:

На посаді працює:

з/п

Посада, на яку формується резерв

Прізвище, ім’я, по-батькові

Рік народ-ження

Освіта, коли і що          закінчив

Стаж роботи всього

На посаді

1.

Дирек

тор

Бігун

Наталія

Вікторівна

1970

вища

ПДПІ,

1994

22

12р

 

                    Резерв:

 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

Рік народження

Освіта, коли і що закінчив

Дата зараху-вання до       резерву

Посада, яку займає, місце роботи

Стаж роботи всього

На по-саді

1.

 

 

 

 

2.

Леус

Людмила

Петрівна

 

 

 

Вакуленко

Надія

Вікторівна

1972

 

 

 

 

 

1962

Вища

Полтавськ

нац.пед

універ,

2010

 

 

вища

Полтавсь

кий

пед.уні-

верситет,

2001р.

2010

 

 

 

 

 

2003

методист

 

 

 

 

 

майстер

в/н

 

20

 

 

 

 

32

 

12

 

 

 

 

32

      Згідно нормативно-правових актів педагогічним працівникам ліцею:

 • встановлено тарифні розряди згідно їх кваліфікації;
 • виплачувались надбавки за вислугу років;
 • встановлена додаткова оплата за завідування кабінетами, майстернями, класне керівництво, перевірку зошитів;
 • надавалась щорічна грошова винагорода за сумлінну працю;
 • надавалась допомога на оздоровлення;
 • надавались щорічні  основні та додаткові відпустки.

Між адміністрацією ліцею і профспілковим комітетом укладено колективний договір, який сприяє захисту соціально-економічних прав як працівників, так і керівника, який   затверджено в установленому порядку . Відповідно до умов колективного договору протягом 2013-2016 років:

 • щорічні основні відпустки використовуються всіма працівниками в повному обсязі;
 • надавалися додаткові відпустки жінкам, що мають 2 і більше дітей віком до 15 років;
 • працівникам встановлювалися доплати і надбавки до посадового окладу відповідно до положень;
 • розроблені комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

 

    Згідно вимог нормативних актів майно Решетилівського художнього професійного ліцею зберігається в належному стані і використовується для навчальних, виробничих та виховних цілей.

       Заборгованість по оплаті праці, стипендії, сплаті за спожиті комунальні послуги за звітній період відсутні. Отримано фінансування витрачається економно і раціонально.

       Протягом 2013-2016 років своєчасно сплачувалися податки та платежі до бюджету.

        Своєчасно складався та затверджувався кошторис доходів і видатків навчального закладу.  

        Виконавська дисципліна в Решетилівському художньому професійному ліцеї  знаходиться на належному рівні.

З метою її дотримання створено умови для контролю за виконанням посадових обов’язків, режиму роботи ліцею та правил внутрішнього розпорядку керівництвом ліцею, керівниками підрозділів та інспектором по кадрах. Щоденний контроль за відвідуванням занять учнями ведеться майстрами виробничого навчання, класними керівниками.Ведеться передбачена документація та звітність, питання розглядаються на педагогічних радах, нарадах, загальних зборах трудового колективу, засіданнях профспілкового комітету.

Адміністрацією ліцею своєчасно здавалися звіти, виконувалися доручення Департаменту науки і освіти, надавалася інформація на запити контролюючих органів. Порушень при здачі звітності не встановлено.

Сьогодні у навчальному закладі створені належні умови щодо організації навчально-виховного процесу, для успішного оволодіння професіями та життєтворчості, самореалізації особистості, утверджується здоровий спосіб життя, як невід’ємний елемент загальної культури, зміцнення здоров’я.

Я вдячна всім Вам за співпрацю, розуміння, підтримку, ініціативу. Налаштовуйтесь на конструктив, позитив, і всі труднощі ми обов’язково подолаємо!

 

 

 

Директор  ліцею:                                     Н.В.Бігун

 

Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Copyright RHPL © 2024
Створити безкоштовний сайт на uCoz


Створити безкоштовний сайт на uCoz